Montmeló.

- Torre de Pardalera: Comarcal, dins circuït cotxes. Comarcal. Antic molí? - Edificis fortificats a Montmeló: Can Tacó, fortalesa romana, en estudi. Torre de Cellers Comarcal, de Parets? fer recerca. Les tres Creus, de Montornès? fer recerca. Santa Maria de Montmeló, església fortificada, espitlleres sobre absis. -Fotografia: