Sant Fost de Capcentelles.

-Edificis fortificats a Sant Fost de Capcentelles: les Maleses, poblat ibèric fortificat, sobre turó i compartit amb el terme municipal de Montcada, en estudi. Castell de Cabanyes, ruïnes properes al mas Can Rovira, però també podrien ser d’una torre de guaita esmentada al 1447. El castell consta era abandonat i enrunat al 1432., és possible que castell i torre siguin el mateix, en estudi. Casa forta (domus) de Campsentelles, zona de la Conreria, parròquia de San Fost, hom pensa que podrien ser el mas Llombart o el mas les Corts, en estudi, fer recerca. -Fotografia: