Santa Maria de Martorelles.

-Edificis fortificats a Santa Maria de Martorelles: Poblat ibèric de Castellruf. -Fotografia: murs del poblat ibèric.

Llistat de Castells i fortificacions

2021-05-20 10:57

Poblat ibèric de Castellruf.

-Poblat ibèric de Castellruf: Oppidum ibèric dels segles V-II...