Moianès

-Síntesis històrica del Moianès: -Fotografia: