Castellcir.

-Edificis fortificats a Castellcir: Castell de Castellcir, gran força sobre un turó rocós, ruïnes visibles, en estudi. Casanova del Castell, al límit amb el terme de Sant Martí de Centelles, fer recerca. Torre a prop del castell de Castellcir, fer recerca. Torrassa dels Moros, a un turó al camí del castell de Castellcir, ruïnes visibles, guaita o castell? en estudi. Vila, castell i muralles, fer recerca. Turó de Vilacís, ruïnes que poden ser de l’antic castell de Tenes, a prop del mas de l’Antoja, s’hi va pel camí al castell de Castellcir, en estudi. Casa Forta de Santa Coloma, al prat davant l’església de Santa Coloma Sasserra (fortificada?), al bosquet, pocs restes i enrunats, fer recerca. Castell de Marfà, era el mas Marfà, a pocs metres de l’església de Sant Pere de Marfà, a l’espai separat del terme de Castellcir, fer recerca. -Fotografia: