L'Estany.

-Edificis fortificats a l'Estany: Santa Maria de l’Estany, monestir a la vila, veure si hi ha elements defensius. El Castell, fer recerca. Molí del castell, fer recerca. Puig del Coll Sobirà, fer recerca. -Fotografia: