Els Hostalets de Balenyà.

-Edificis fortificats a Els Hostalets de Balenyà: Roc de la Guàrdia, fer recerca. El Castellar (1017m alt.) fer recerca. Castellars, (988m alt.), fer recerca. Castell de l’Aguilar, enderrocat el 1464, desaparegut? fer recerca. Domus de Balenyà, sobre un turó enmig d’un camp conegut com Puig o Serrat Rodó, fer recerca, Castellot de la Talaia o Puig d’Alzina, on hi ha restes fortificacions, entre els masos Atalaia i Homet, fer recerca. Domus de Cassoles, arop de la capella de Santa Maria de Savall, desaparegut? fer recerca. Sant Fruitós de Balenyà, fortificada? fer recerca. Santa Maria Savall, espitlleres, en estudi. -Fotografies: