Gurb.

-Edificis fortificats a Gurb: Torre Prima, fer recerca. Mare de Déu de Palau, fer recerca. El Pla de la Sala, fer recerca. Castell de Gurb, ruïnes, en estudi. Sant Andreu de Gurb, fortificada? fer recerca. Sant Julià Sassorba, fortificada? fer recerca. Santa Anna de Monral, fortificada, en estudi. Castell de Vilagelans, casal amb garites no anterior XVII, a un indret estratègic voltat pel riu Gurri, avui convertida en un gran casal després la reforma del 1925, en estudi. Domus de Mont – Ral, casal amb garites no anterior XVII, edificació quadrada que conserva murs medievals, en estudi. Domus de la Salada, avui mas del mateix nom, que conserva murs medievals a la part baixa, en estudi. -Fotografia: