Les Masies de Voltregà (Can Badia)

-Edificis fortificats a Les Masies de Voltregà: Castell de Voltregà, ruïnes al turó. En estudi. El Castelló, fer recerca. Domus de Conanglell, a un revolt del Ter, davant de Torelló, abandonat, havia estat de l’exèrcit, en estudi. Domus de Despujol, a dalt del pujol del mateix nom, destruïda la guerra remença, a peus del pujol trobem la moderna casa Despujol, fer recerca. Domus de Soler, destruïda el 1265 en acció de guerra, desapareguda? fer recerca. Domus de Todonyà, era el mas Gallifa o als voltants, fer recerca. Domus de Sorribes, avui és un mas a peu de carretera de Barcelona a Puigcerdà, a migdia del terme, en estudi. -Fotografia: