Malla.

-Edificis fortificats a Malla: Torrellebreta, terme municipal de Tona? fer recerca. El Closcat o Clascar, poblat ibèric, fortificat? fer recerca. Castell de Malla, en estudi. Serrat del Vilar, fer recerca. -Fotografia: