Montesquiu.

-Edificis fortificats a Montesquiu: Castell de Montesquiu, restaurat i visitable, en estudi. -Fotografia: