Oristà.

-Edificis fortificats a Oristà: Castell d'Oristà, al capdamunt de la Costa, el castell és més amunt de la capella de Sant Sebastià, sobre el poble. Desaparegut? fer recerca. Serrat dels Moros, fer recerca. Puig Ciutat, assentament romà amb restes muralla, situat a un altiplà envoltat pels meandres de la riera Gavarresa, en estudi. Castell de Tornamira, desaparegut? en el seu lloc hi ha una masia del XVIII. fer recerca. Castell d’Olost, en estudi. Domus de Vilagranada, sota el castell de Tornamira, pocs restes als plans de Vilagranada, a l’est de la riera Gavarresa, fer recerca. Domus de Vilaregut, avui un mas prop el Prat de Toneu i el mas Olarieta, conserva l’aire d’una fortalesa medieval, en estudi. Castell de Toneu, sobre el Prat de Toneu, al puig, restes pocs però visibles, en estudi. -Fotografia: