Prats de Lluçanès.

-Edificis fortificats a Prats de Lluçanés: Castell del Quer, castell o torre? casa privada, en estudi. Domus de Soler de Nuc, és l’actual mas Soler de Nuc, al lloc de Sant Andreu de Llanars, en estudi. Torre de tel. opt. núm 37, militar, Manresa-Vic, fer recerca. -Fotografia: