Sant Boi de Lluçanès.

-Edificis fortificats a Sant Boi de Lluçanés: Puig Castellar, fer recerca. Castell de Sant Boi, a prop del mas Torrents, desaparegut? fer recerca. Castell de Montorro, restes a prop del mas Montorro, parròquia de Sant Boi i al límit amb Sant Agustí del Lluçanès, al pendent de la muntanya dels Munts, fer recerca. -Torre de tel. opt.: n. 39. Manres-Vic, militar, fer recerca, a El Munt, no hi ha restes del fort del Munt. -Fotografies: