Sant Vicenç de Torelló.

-Edificis fortificats a Sant Vicenç de Torelló: Castell de Torelló, en estudi. Sant Vicenç de Torelló, absis amb espitlleres, en estudi. Domus de Dosrius, en queden vestigis a ponent de la masia de Viver, fer recerca. -Fotografia: