Santa Eulàlia de Riuprimer.

-Edificis fortificats a Santa Eulàlia de Riuprimer: Domus de Torreferrada, a torre medieval es troba dins el mas actual, del 1636, en estudi. La Guàrdia, fer recerca. Domus de Torrevella, torre quadrada de masia, al costat de l'església de Sant Joan de Sentfores, fer recerca. Castell de Torroella, casa forta gòtica en bon estat, avui és gran mas fortificat dels segles XV-XVI, però cal veure puig proper on hi ha murs medievals, fer recerca i estudi. Domus de Montalegre, restes a l’actual mas Bosc, fer recerca. -Fotografia: