Santa Maria de Corcó.

-Edificis fortificats a Santa Maria del Corcó: Casot de Joventeny, en estudi. Puig Saguàrdia, fer recerca. La Sala, fer recerca. Castell de Cabrera, ruïnes sobre un turó, en estudi. Castell de Barès, en estudi. Domus de Carboneres, avui és un mas situat a peus del castell de Barès, en estudi. Domus de Parra, avui és un gran mas ampliat i reformat, resta poc de medieval, fer estudi. Sant Martí Sescorts, església fortificada? fer recerca. Castell o Torre de Verders, només es pot veure si baixen les aigües del pantà de Sau, fer estudi. -Fotografia: