Seva.

-Edificis fortificats a Seva: Castell d'Esparreguera, ruïnes sobre un turó, en estudi. Masia de Can Riquer, té garites, en estudi. Domus de Vilanova, de l’edifici només queden uns pocs vestigis a la quadra de Terrassola, a llevant del terme de Seva, en un tossalet a l’altra banda del Gurri, prop del derruït mas de Can Moreu i enfront del mas Tarrès, fer recerca. Santa Maria de Seva, té espitlleres, en estudi. Torre Tel.Opt. núm.75 Vic-Hostalric, Militar, fer recerca. -Fotografia: