Tavertet.

-Edificis fortificats a Tavertet: Roques Fosses, fer recerca. Puig de la Guardiola, fer recerca. La Torre, fer recerca. Torre de la Vall, casa rural amb torre ben conservada, camí a Sant Corneli, en estudi. Castell de Sorerols, sobre un turó, en estudi. El Castell de Tavertet, al turó del Castell), en estudi. Puig de la Forca, fer recerca. Domus de l’Avenç, actualment és un gran edifici gòtic del XVI, té mènsules de matacà sobre la porta, en estudi. Domus de Desvilar, l'edifici actual va ser refet al segle XVII, sembla que no conserva vestigis medievals ni defensius, fer recerca. Restes antics a Sant Corneli, església amb espitlleres. -Fotografia: