Torelló.

-Edificis fortificats a Torelló: Domus de Puigdessalit, situada al Puig de sant Feliu, proper a l'actual mas, al sud de la vila, restes dels fonaments, fer recerca. -Fotografia: