Albanyà 2.

-Edificis fortificats a Albanyà 2: Casa forta del Serrat o "castell de Bertran", en estudi. Torre de Lliurona, fer recerca. Restes de casa forta a la Molina, masia propera a Albanyà, al camí de Pincaró. Restes antigues a la Creu del Principi, camí a Ribelles, sota el Puig Salarsa, fer recerca. Casal Sobirà, a la serra que separa la vall de la Muga de la de Ribelles, fer recerca. La Guardiola, sobre Sant Miquel de Cirera, fer recerca. La Guàrdia, al puig de la Guàrdia, sobre la bifurcació dels camins a Lliurona i Bassegoda, era una torre de guaita del castell de Bassegoda o de la Menera. Búnquers: centres de resistència 29 (en estudi)-30 (en estudi)-31 (subsector 12). -Fotografia: portal doble pel rastell, de la muralla d'Albanyà.

Llistat de Castells i fortificacions

2020-11-20 09:39

Búnquers. centres de resistència 29-30-31

-Búnquers. centres de resistència 29-30-31: -CR-29: en estudi...
2020-11-20 09:41

Mas fortificat de La Molina. La Guàrdia.

-Mas fortificat de La Molina: masia fortificada amb espitller...
2020-11-20 09:36

Muralles d’Albanyà. Església fortificada de Sant Pere.

-Muralles d’Albanyà: resta ben poc de les muralles de l...