La Jonquera 2

-Edificis fortificats a la Jonquera 2: l'Esquerda de la Bastida, fortalesa visigòtica, fer recerca. Coll de Panissars, fer recerca per si hi ha elements de fortificació. Torre o petit castell a la vall de Requesens, fer recerca. Castell de Canadal, fer estudi. Muralles de la vila de La Jonquera. Monestir de Santa Maria de Panissars, fer recerca per si hi havia elements defensius. Sant Julià dels Torts, fer recerca església per si hi ha elements defensius. Torre del Puig del Priorat, fer recerca. Torre del Serrat de las Plaça. Torre Carmanxel, telegrafia òptica nº 201. Búnquers: Centres de resistència 10-11 i 93-94-95, en estudi. Fortí del carrer del Vidre. -Fotografia: fortí de Carmanxel.

Llistat de Castells i fortificacions

2022-04-07 10:26

Església fortificada de Santa Maria. Muralles de la Jonquera.

-Església fortificada de Santa Maria: església d’origen...
2022-04-07 09:49

Torre del Serrat de la Plaça. Fortí de Carmanxel. Fortí del carrer del Vidre.

-Torre del Serrat de la Plaça: torre fusellera i artillera de...