La Jonquera.

-Edificis fortificats a la Jonquera: l'Esquerda de la Bastida, fortalesa visigòtica, fer recerca. Coll de Panissars, fer recerca per si hi ha elements de fortificació. Poblat medieval i església de Sant Pere del Pla de l'Arca. Mas la Vinyassa, fortificat, en estudi. Torre o petit castell a la vall de Requesens, fer recerca. Veïnat fortificat de Requesens. Castell de Rocaberti, en estudi. Castell de Canadal, fer estudi. Castell i poblat alt-medieval de Mirapols. Castell de Requesens. Muralles de la vila de La Jonquera, fer recerca. Monestir de Santa Maria de Panissars, fer recerca per si hi havia elements defensius. Sant Julià dels Torts, fer recerca església per si hi ha elements defensius. Torre del Puig del Priorat, fer recerca. Torre del Serrat de las Plaça, en estudi. Torre Carmanxel, telegrafia òptica nº 201, en estudi. Búnquers: Centres de resistència 10-11 i 93-94-95, en estudi. -Fotografia: castell de Requesens.

Llistat de Castells i fortificacions

2021-01-27 08:52

Castell de Requesens.

-Castell de Requesens: aquest castell del segle XI, que va pe...
2020-11-21 07:14

Castell de Rocabertí.

-Castell de Rocabertí: