La Vall de Santa Creu.

-Edificis fortificats a la Vall de Santa Creu: Església i cases del poble: veure si hi ha elements defensius, en recerca. -Fotografia: