Llers.

-Edificis fortificats a Llers: castell de Llers, en estudi. Castell o casa forta de Bellver, en estudi. Castell o casa forta de Cabrera, en estudi. Castell o casa forta de Desvinyol, en estudi. Castell o casa forta de Destorrent o des Torrent, en estudi. Castell o casa forta dels Gorgs. Castell o casa forta de Desgüell, de Güell o de la Vall, en estudi. Castell d'Hortal. Castell de Serraí. -Fotografia: castell d'Hortal.

Llistat de Castells i fortificacions

2020-11-21 07:33

Castell d’Hortal.

-Castell d’Hortal: castell feudal dels segles XI-XII, a...
2020-11-21 07:35

Castell de Sarraí.

-Castell de Sarraí: castell de planta rectangular, dels segle...
2020-11-21 07:32

Castell o casa forta dels Gorgs.

-Castell o casa forta dels Gorgs: es tractava d’una dom...