Pau.

-Edificis fortificats a Pau: Puig Castellar, fer recerca. Casa forta de Pau. Casa forta de Vilaüt. Torre de Mornau, en estudi. -Fotografia: muralla de la casa forta de Vilaüt.

Llistat de Castells i fortificacions

2020-11-22 07:47

Casa forta de Pau.

-Casa forta de Pau: el lloc on era aquesta fortificació avui ...
2020-11-22 07:50

Casa forta o castell de Vilaüt.

-Casa forta de Vilaüt: casa forta emmurallada, recinte amb to...