Pontós.

-Edificis fortificats a Pontós: poblat ibèric del mas Castellar, veure si hi ha elements defensius, fer recerca. Castell de Pontós. Castell de Romanyà, fer recerca. El Castell, masia fortificada amb espitllera, en estudi. Torre de l'Àngel, telegrafia òptica civil, núm. 204, Barcelona - la Jonquera. La Guàrdia, fer recerca . -Fotografia: muralla del castell de Pontós.

Llistat de Castells i fortificacions

2020-11-22 08:07

Castell de Pontós.

-Castell de Pontós: del castell original dels segles XI-XII, ...
2020-11-22 08:08

Torre de l’Àngel.

-Torre de l’Àngel: torre de telegrafia òptica núm. 204 ...