Rabós.

-Edificis fortificats a Rabós: castell de Queralbs, Querus Alba o Castros Albos. Monestir de Sant Quirze de Colera, en estudi. Puig de les Forques, veure si hi ha elements defensius, fer recerca. Puig de la Torre, veure si hi ha elements defensius, fer recerca. Puig Espills, veure si hi ha elements defensius, fer recerca. Església fortificada de Sant Julià de Rabós, en estudi. Búnquers: Centre de Resistència 92 (Coll de Banyuls). -Fotografia: monestir de Sant Quirze de Colera.

Llistat de Castells i fortificacions

2020-11-22 08:55

Búnquers de la Línia Pirineus: CR-92.

-Búnquers de la Línia Pirineus, CR-92: es troba al mateix col...
2020-11-22 08:51

Castell de Querus Alba.

-Castell de Querus Alba, Queralbs o Castros Albos: fortificac...
2020-11-22 08:53

Església fortificada de Sant Julià de Rabós.

-Església fortificada de Sant Julià de Rabós:església constru...