Saus, Camallera i Llampàies.

-Edificis fortificats a Saus, Camallera i Llampàies: església i muralles de Saus. Església fortificada de Llampàies, en estudi. Can Peralada, veure si hi ha elements defensius, fer recerca. Can Cristófol, veure si hi ha elements defensius, fer recerca. Can Feliu, fer recerca i comprovar si és una imitació. Cases amb espitlleres tapiades sota finestra. -Fotografia: església fortificada de Saus.

Llistat de Castells i fortificacions

2020-11-24 05:06

Església fortificada i muralles de Saus. Edificis amb defenses a Camallera.

-Església fortificada i muralles de Saus: fortificació del se...