Siurana d'Empordà.

-Edificis fortificats a Siurana: castell de Siurana. Casa forta de Baseia. -Fotografia: espitlleres de la casa forta de Baseia.

Llistat de Castells i fortificacions

2020-11-24 06:03

Casa forta de Baseia, mas Batlle.

-Casa forta de Baseia: també conegut com mas Batlle. Edifici ...
2020-11-24 06:02

Castell de Siurana.

-Castell de Siurana: castell feudal termenat dels segles XI-X...