Viladamat.

-Edificis fortificats de Viladamat: castell de Viladamat, en estudi. Castell de Sant Feliu de la Garriga, en estudi. Palau Borrell, veure si hi ha elements defensius, fer recerca. La Casa del Delme, ruïnes entre Viladamat i Sant Feliu de la Garriga, veure si hi ha elements defensius, fer recerca. -Fotografia: