Baix Empordà

Síntesi històrica del Baix Empordà. - Període ibèric, segles VI-I aC: assentaments dels pobles indiketes en poblats fortificats, els oppidum, com la fortificada Ullastret o el poblat de Castell a Palamós - Els grecs, segles VI-III aC: influeixen en la cultura dels indiketes i especialment va ser important la ciutat d’Ullastret. - Roma, segles III aC-V dC: colonització política, econòmica i social del territori, aparició de ciutats i viles. Conflictes que afecten la comarca: la Segona Guerra Púnica entre romans i cartaginesos; la invasió romana del cònsol Cató al segle II aC, que va aniquilar els pobles ibèrics; les guerres sertorianes i les de Juli Cèsar contra Pompeu, al segle I aC. Després hi haurà un llarg període de pau amb l’excepció de la invasió de pobles germànics a finals del segle III dC. - Períodes visigot i sarraí, segles VI-VIII: inseguretat, guerres i conflictes permanents, especialment amb la rebel·lió del Duc Paulus contra el rei visigot Wamba, l’any 673. La població fuig cap a l’interior del territori - Període carolingi, segles VIII-X: estabilitat a partir del domini de la terra dels reis francs. L'Alt Empordà serà inclòs dins el comtat d’Empúries. Primers castells de domini del territori. Ràtzies musulmanes provinents del califat de Còrdova i atacs normands a la costa, a la segona meitat del segle X. Repoblació del territori portada a terme pels monestirs benedictins. - Baixa Edat Mitjana, segles XI-XV: el feudalisme, guerres entre senyors i construcció de castells. Participació en la conquesta de Mallorca. La comarca va resultar molt afectada per la invasió dels croats francesos de Felip l’Ardit (1285). Emmurallament de moltes viles per la inseguretat produïda per aquest fet. Al segle XIV també es veurà afectada per la guerra entre Pere el Cerimoniós i el comte d’Empúries Joan I, i al segle XV per les Guerres dels Remences, amb greus conseqüències sobre la població. - Edat Moderna, segles XVI-XVIII: el malson de la pirateria turca a la costa (atac de Barba-rossa a Palamós, l’any 1543). La guerra dels Segadors i els continus conflictes amb la monarquia francesa també assolen la comarca el segle XVII, amb atacs per mar i terra importants, com l’efectuat sobre Palamós. Al XVIII la guerra de Successió tindrà conseqüències socials i econòmiques desastroses. Construcció de forts, ciutadelles i torres de defensa de les masies. - Edat Contemporània, segles XIX-XXI: la Guerra del Francès afecta greument les terres del Baix Empordà, en especial La Bisbal. Situació de conflicte bèl·lic permanent del 1808 al 1814. També les tres guerres carlines del segle XIX, tot i que en general la comarca no va fer costat als carlins. Al segle XX la tragèdia de la Guerra Civil espanyola i l’anguniós exili de centenars d’empordanesos. -Fotografia: castell de Peratallada.