Pals 2.

-Edificis fortificats a Pals 2: Mas Roig: masia amb defenses. Torre d'en Deri o d'en Ros: torre de masia. Torre de Can Jofre: torre de masia. Torre de Pals, molí de Pals o mas Tafurer: torre de masia o molí. Torre del mas Tomasí: torre de masia. Torre Canera: torre de masia. Casamates (búnquers) republicanes: búnquer per metralladora i trinxera davant la torre de la platja de Pals, en estudi. -Fotografia: Can Deri.

Llistat de Castells i fortificacions

2020-02-12 01:43

Mas Roig, torre d’en Deri o d’en Ros, torre de Can Jofre

-Mas Roig: masia desl segles XVI-XVII amb elements de fortifi...
2020-02-12 01:38

Torre del mas Tomasí, torre Canera, molí de Pals o mas Tafurer.

-Torre del mas Tomasí: Torre circular de masia amb matacà de ...