Platja de Daró.

-Edificis fortificats a Platja de Daró: castell de Benedormiens. Torre del mas Riembau: torre de masia. Torre Seguera o Cal Rei: torre de masia. Torre de Can Sicars: torre de masia. Torre de Can Bas: torre de masia. Torre de Can Daussà: torre de masia. Torre del mas Pouplana: torre de masia. Torre del mas Candell: torre de masia. Casamates (búnquers) republicanes, del 1937: niu doble de metralladores a ponent de la masia de Can Ralet, mig soterrat, en estudi. -Fotografia: corsera de la torre de Cal Rei.

Llistat de Castells i fortificacions

2020-02-12 11:14

Castell de Benedormiens o Castell d’Aro.

-Castell de Benedormiens o Castell d’Aro: castell antic...
2020-02-12 11:29

Torre de Can Daussà, torre del mas Pouplana, torre del mas Candell, torre de Can Bas.

-Torre de Can Daussà: torre circular de defensa del segle XVI...
2020-02-12 11:19

Torre Seguera o Cal Rei, torre del mas Riembau, torre de Can Sicars.

-Torre Seguera o Cal Rei: torre circular de masia del segle X...