Ultramort.

-Edificis fortificats a Ultramort: castell d'Ultramort: alguns restes a l'església. Muralles de la vila: no es troben restes. Can Pagès: Casal amb defenses- Casal de Finestres: masia amb defenses. -Fotografia: Ultramort.

Llistat de Castells i fortificacions

2020-02-18 01:06

Casal de Finestres (castell d’Ultramort o de Gleu), Can Pagès.

-Casal de Finestres: masia amb una torre circular situada al ...