Guils de Cerdanya.

-Edificis fortificats a Guils: Església de Sant Esteve de Guils: veure si té elements de defensa. Fer recerca. -Fotografia: