La Vall de Bianya 1.

-Edificis fortificats a la Vall de Bianya 1: Casa forta dels Bac. Casa forta de Sant Pere Despuig, en estudi. Torre de Bianya, a Sant Pere Despuig. Església fortificada de Sant Martí de Capsec: campanar amb espitlleres. Torre de Santa Margarida: masia dels segles XVII o XVIII, no trobem elements de defensa. Casa forta de Sobeies a Sant Andreu de Socarrats, casal amb espitlleres. -Fotografia: casa forta dels Bac.

Llistat de Castells i fortificacions

2020-04-17 03:16

Casa forta de Sant Pere Despuig i la Torre de Bianya, a Sant Pere Despuig.

-Casa forta de Sant Pere Despuig: és la casa forta antiga, av...
2020-04-18 11:46

Casa forta de Sobeies, torre de Santa Margarida, església de Sant Martí de Capsec.

-Casa forta de Sobeies: casa forta dels segles XIV-XV, reform...
2020-03-31 07:28

Casa forta dels Bac.

-Casa forta dels Bac: està situada al vessant sud de la caren...