Mieres.

-Edificis fortificats a Mieres: Can Gou: masia amb mènsules d'un matacà de cantonada. -Fotografia: matacà de Can Gou.

Llistat de Castells i fortificacions

2020-03-03 08:11

Masia de Can Gou.

-Masia de Can Gou: masia dels segles XV-XVI, reformada i habi...