Sant Aniol de Finestres 1.

-Edificis fortificats: Poblat ibèric de la Palomera o Puig del Moro, en estudi. La Talaia de Finestres: base de torre de possible origen ibèric. Castell de Finestres. Castell "minorem" de Finestres: era a Santa Maria de Finestres. Santa Maria de Finestres: té espitlleres del s.XIX. Casa forta de la Barroca o de la Llobera. -La Sala: masia gòtica, no trobem cap element de defensa. -Fotografia: Santa Maria de Finestres i castell de Finestres sobre el turó de fons.

Llistat de Castells i fortificacions

2020-04-26 09:06

Casa forta de la Barroca o de la Llobera. Església de la Barroca.

-Casa forta de la Barroca o de la Llobera: aquesta casa forta...
2020-04-25 09:32

Castell de Finestres i Santa Maria de Finestres.

-Castell de Finestres: situat a la part superior d’un a...
2020-04-26 09:21

Poblat ibèric de la Palomera: la talaia ibèrica de Finestres.

-Poblat ibèric de la Palomera, la Talaia ibèrica de Finestres...