Campllong.

-Edificis fortificats a Campllong: Casa forta de Campllong o Torre Llupiana, en estudi. -Fotografia: