Flaçà.

-Edificis fortificats a Flaçà: Castell de Flaçà, i cellera emmurallada. Can Llausàs, o Balle, casal amb garita. Can Vinyals, casal amb torres, fer recerca. Can Galceran, masia fortificada i torre. Cal Comalada o Cal Veguer, masia fortificada. -Fotografia: portal de la cellera de Flaçà.

Llistat de Castells i fortificacions

2021-12-15 09:19

Castell i cellera fortificada de Flaçà. Casal fortificat de Can Llausàs o d’en Balle.

-Castell i cellera fortificada de Flaçà: del castell termenat...
2021-12-15 09:23

Masia fortificada de Can Galceran. Masia fortificada de Cal Veguer.

-Masia fortificada de Can Galceran: masia fortificada dels se...