Fornells de la Selva.

-Edificis fortificats a Fornells de la Selva: Castell de Fornells, en estudi. Torre de Bac i Basset, torre de masia, en estudi. Església de Fornells, fortificada (garita), en estudi. Torre de Gornal, en estudi. Torre de Raser, en estudi. -Fotografia: