Girona.

-Edificis fortificats a Girona: Poblat ibèric de La Creueta, fer recerca. Muralles romanes, en estudi. Torre Gironella (romana), en estudi. Muralles medievals. en estudi. Castell de Sobreportes, en estudi. Castell de la Torre Gironella, en estudi. Castell-palau dels Cabrera-Requesens, en estudi. Castell de Palau Sacosta, en estudi. Castell de Campdorà, en estudi. La Ciutadella de Girona, en estudi. Muralles del Mercadal, en estudi. Església fortificada de Sant Feliu, en estudi. Muralles de Sant Pere de Galligants. en estudi. Monestir de Sant Daniel, veure si té defenses, en estudi. Fortalesa de Montjuïc, en estudi. Torre de Sant Lluís, en estudi. Fort del Conestable, en estudi. Fort de la Mercè, en estudi. Torre de Suchet, en estudi. Torre de telegrafia òptica de Girona, núm. 208, civil, Barcelona-la Jonquera i núm. 61, militar, Barcelona-Girona. Casa fortificada del carrer Claveria, en estudi. Casa amb restes de matacà al carrer Cervantes, en estudi. Can Raimundo, masia fortificada, en estudi. Can Barril, masia fortificada a Palau Sacosta, en estudi. Can Carreras. masia fortificada, en estudi. La Torre Bonica, masia fortificada a Palau Sacosta, en estudi. La Torre Pabordia, masia fortificada a Palau Sacosta, en estudi. Can Devesa, masia fortificada. en estudi. Casal fortificat a Santa Eugènia de Ter. en estudi. Casernes de Girona, del segles XIX-XX: veure si resta alguna cosa, en estudi. -Fotografia: