Juià.

-Edificis fortificats a Juià: Castell de Juià. -Fotografia: pany de muralla del castell de Juià.

Llistat de Castells i fortificacions

2020-11-14 08:59

Castell de Juià.

-Castell de Juià: castell prefeudal, dels segles IX-X o més a...