Sant Jordi Desvalls.

-Edificis fortificats a sant Jordi Desvalls: Castell de sant Jordi Desvalls, en estudi. -Fotografia: