Sant Julià de Ramis 1.

-Edificis fortificats a Sant Julià de Ramis: poblat ibèric de Kerunta. Castellum Fractum, fortalesa romano-visigòtica. Castell de Medinyà. Torre de Medinyà, turó proper al castell, en recerca. Can Sant Vicenç, mas amb defenses. Fortalesa poligonal de Sant Julià de Ramis. -Fotografia: castell de Medinyà.

Llistat de Castells i fortificacions

2021-12-15 11:21

Castell de Medinyà.

-Castell de Medinyà: castell termenat dels segles XI-XII del ...
2021-12-15 11:27

Mas fortificat de Can Sant Vicenç. Fortalesa poligonal de Sant Julià de Ramis.

-Mas fortificat de Can Sant Vicenç: masia dels segles XVII-XV...
2021-12-15 11:16

Poblat ibèric de Kerunta. Castellum Fractum.

-Poblat ibèric de Kerunta: a la muntanya dels Sants Metges, a...