Fogars de la Selva.

-Edificis fortificats a Fogars de la Selva: Puig Castellar, fer recerca. -Fotografia: