Fogars de la Selva.

-Edificis fortificats a Fogars de la Selva: Puig Castellar, fer recerca. castell de Can Gelmà o Jalmar. -Fotografia: muralla amb espitlleres del castell o torre de Can Gelmà.

Llistat de Castells i fortificacions

2022-01-14 05:32

Castell (Torre) de Can Gelmà o Jalmar.

-Castell (Torre) de Can Gelmà o Jalmar: és una força, de fet ...