Riells i Viabrea.

-Edificis fortificats a Riells i Viabrea: Casa forta d'en Pega. Torre de Sant Martí de Riells, de telegrafia òptica, Núm. 76, militar, Vic-Hostalric, fer recerca. Torre de Montfort, fer recerca. -Fotografia: casa forta de Pega.

Llistat de Castells i fortificacions

2020-11-06 07:36

Casa forta d’En Pega (de Busquets)

-Casa forta d’En Pega (de Busquets): domus o casa forta...