Santa Coloma de Farners.

-Edificis fortificats a Santa coloma de Farners: Castell i força de Farners. Castell o casa forta de Roca Salou, en estudi. Casa forta de Farnera, fer recerca. Casa forta de Castanyet, a Sant Andreu de Castanyet. fer recerca. Torre de telegrafia òptica, núm. 59, militar, de Barcelona a Girona, fer recerca. Monestir fortificat de Sant Pere de Cercada. El Castellar, fer recerca. El Recastell, fer recerca. El Far, fer recerca. La Torre d'en Planes, fer recerca. -Fotografia: castell de Farners.

Llistat de Castells i fortificacions

2020-11-07 08:34

Castell i Força de Farners.

-Castell de Farners: castell feudal del segle XI aixecat sobr...
2020-11-05 09:32

Priorat de Sant Pere de Cercada.

-Priorat de Sant Pere de Cercada: priorat agustinià dels segl...