Ripollès

Síntesi històrica de la comarca del Ripollès. - Període ibèric, segles VI-I aC: assentaments dels ibers en poblats fortificats, els oppidum. - Roma, segles III a C-V dC: colonització política, econòmica i social del territori, encara que inferior a la de la costa. Encara es pot seguir i es conserven restes de l’empedrat de la via romana del Capsacosta. També trobem viles romanes. - Períodes visigot i sarraí, s. VI-VIII: inseguretat, guerres i conflictes permanents durant el domini visigot. La població que fuig des de les terres baixes o properes a la costa, colonitza les muntanyes i valls del Ripollès, on construeix torres i defenses. El domini àrab, a partir del 720, va ser molt poc efectiu, de fet els habitants pacten amb els nous dominadors i paguen uns impostos a canvi de la seva pràctica independència. - Període carolingi, segles VIII-X: estabilitat a partir del domini de la terra pels francs. Primers castells de domini del territori en cims pràcticament inaccessibles, amb gran visibilitat. La zona resta dins els comtats de Besalú i Cerdanya. L'any 942 el territori es va veure afectat per l'entrada dels guerrers hongaresos, pel coll d'Ares, en una ràtzia que va assolar el territori, en especial els monestirs. A partir d'aquest fet es construeixen castells més forts, muralles i torres de guaita. - Baixa Edat Mitjana, segles XI-XV: el feudalisme, guerres entre senyors i construcció de castells. El monestir de Ripoll, fundat cap al 880 per Guifré el Pilós, es converteix en el gran repoblador del territori i centre del domini cristià de la Catalunya interior, amb el monestir de Sant Pere de Camprodon i el monestir de Sant Joan de les Abadesses. Al segle XIV es dóna l’enfrontament entre Pere el Cerimoniós i el rei de Mallorca Jaume III, guerra que afectarà aquesta comarca, aixecant-se castells i torres de defensa de la frontera entre el regne de Mallorca i els territoris del comtat de Barcelona. Al segle XV les Guerres dels Remences afecten castells, viles i masos. - Edat Moderna, segles XVI-XVIII: c onstrucció de forts, torres i fortaleses com la de Camprodon. Ripoll s’envolta de muralles abaluartades. La Guerra dels Segadors i la Guerra dels Nou Anys, al segle XVII, afectaran greument la comarca, com també la Guerra de Successió, a principis del segle XVIII. Principalment la fortalesa de Camprodon va ser protagonista d’aquests conflictes, setges i batalles. A la Guerra Gran, 1793-95, la zona va ser ocupada pels republicans francesos, que conquereixen Camprodon. Conflicte que va registrar fets sagnants sobre la població civil. - Edat Contemporània, s. XIX-XXI: la Guerra del Francès incideix sobre Camprodon, Ripoll i la rodalia. Les guerres carlines del segle XIX, també afecten la comarca, que va fer costat als carlins. -Fotografia: pont fortificat de Camprodon.